För patientFör vårdpersonal

Illamående vid cancerbehandling

God information till patient och anhöriga om vad som kan förväntas och vad man kan göra för att minska risken för illamående ex. kostråd (se nutritionspärm), kan minska ångest och oro och därmed minska risken för illamående. Klicka här för att ladda ner patientinformation.

Ladda ner PDF