Förebyggande behandling

I Sverige används läkemedel mot illamående och kräkningar numera alltid i förebyggande syfte innan cytostatikabehandlingen påbörjas. Ett sådant läkemedel kallas antiemetikum efter grekiskans emea, kräkas.

Det är mycket viktigt med god kontroll av illamåendet redan vid den första cytostatikabehandlingen eftersom det är svårare att bryta ett illamående som redan har uppstått. Detta gäller även vid strålbehandling och kombinationsbehandling med cytostatika och strålning.

En läkemedelsgrupp som ingår i den förebyggande behandlingen mot illamående och kräkningar kallas serotoninhämmare. De hindrar de skadade cellerna i mag-tarmkanalen från att skicka signaler till hjärnans kräkcentrum så att illamåendet uteblir eller lindras. Effekten är bäst mot det akuta illamåendet. Serotoninhämmarna ges oftast i form av en injektion före cytostatikabehandlingen på sjukhuset. Ibland kan du även behöva använda serotoninhämmare i tablettform efter cytostatikabehandlingen. Din ansvariga läkare eller sjuksköterska kommer att avgöra vad som är bäst för just dig.

I Sverige används idag fyra olika serotoninhämmare som även kan kombineras med andra läkemedel för förstärkt effekt, till exempel:

  • Antihistaminer kan användas vid behov.
  • Bensodiazepiner är läkemedel som kan dämpa oro och ångest inför behandlingen vilket har visat sig kunna minska illamående och kräkningar.
  • Benzamider kan användas som tilläggsbehandling och har i studier visat sig ha en god effekt mot fördröjt illamående.
  • Fentiaziner tillhör läkemedelsgruppen neuroleptika och kan användas vid behov.
  • Kortikosteroider (kortison) kan förstärka effekten av serotoninhämmarna vid akut illamående och har också visat sig ha en mycket god effekt mot det fördröjda illamåendet.
  • NK1-receptorblockerare bör kombineras med serotoninhämmare och kortison för att få ytterligare effekt.

 Senast uppdaterad: 2016-07-09

Vem blir illamående?

Här kan du läsa om faktorer som påverkar risken att må illa.

Läs mer

Frågor till doktorn eller sköterskan

När man för första gången står inför behandling med cytostatika, infinner sig ofta en hel rad frågor – vanligen när man har lämnat sjukhuset och inte har någon att fråga.
Här är exempel på frågor och sådant som kan vara bra att veta inför en cancerbehandling.

Länkar till bra information

Blodcancerförbundet
Telefon: 08–546 405 40
www.blodcancerforbundet.se
 
BRO- Bröstcancerföreningarnas Riksorganisation
Telefon: 08–546 405 30
www.bro.org.se
 
Gynsam - Gyncancerföreningarnas Nationella Samarbetsorganisation
Telefon: 08-23 30 20
www.gynsam.se
 
MHL Stödet- Cancerförbundet mun, hals, lungaStöd
Telefon: 020-88 55 33
www.stodet.se
 
CARPA Patientförening (hormonproducerande tumörer)
www.carpapatient.se
 
Svenska hjärntumörföreningen
www.hjarntumorforeningen.se
 
Cancerfonden
Telefon: 020–59 59 59.
www.cancerfonden.se