Riskfaktorer för illamående

Det finns flera faktorer som ökar risken för illamående och kräkningar. Dels beror risken på vilken typ och dos av cytostatika som används. Nedan finns ytterligare faktorer som ökar sannolikheten för illamående. Ju fler faktorer man har, desto större är risken att drabbas.

Ålder

Unga drabbas oftare än äldre. Är man yngre än 50 år har man en större risk att må illa.

Kön

Kvinnor drabbas oftare än män.

Tidigare illamående

Människor som blir åk- eller sjösjuka drabbas i högre utsträckning – även tidigare illamående vid graviditet är en riskfaktor. Även illamående i samband med narkos ger en ökad risk.  Har man mått illa vid tidigare behandlingar med kemoterapi är sannolikheten stor att man kommer att må illa även på nästa behandling.

Bruk av alkohol

Människor som inte brukar alkohol eller mycket lite alkohol löper större risk att drabbas. 

Psykologiska faktorer

Lider man av ångest så ökar det risken för illamående och kräkningar.

 Senast uppdaterad: 2016-07-09

Därför mår du illa

Här kan du läsa mer om varför du mår illa.

Läs mer

Våga fråga!

Kunskap är trygghet. Våga fråga om din sjukdom och de biverkningar som kan uppstå i samband med cytostatikabehandlingen.

Läs mer

Frågor till doktorn eller sköterskan

När man för första gången står inför behandling med cytostatika, infinner sig ofta en hel rad frågor – vanligen när man har lämnat sjukhuset och inte har någon att fråga.
Här är exempel på frågor och sådant som kan vara bra att veta inför en cancerbehandling.