Om cytostatikabehandling

Vad är cytostatika­behandling?

Cytostatika (kemoterapi) är en behandlingsform av cancer där ett eller en kombination läkemedel hjälper kroppen att döda eller hindra de skadliga cancercellerna att dela sig. Om en cell inte kan dela sig – förnyas – dör den. Ordet kemo betyder att läkemedlen är framställda på kemisk väg och terapi kan översättas med behandling. 

Olika typer av cytostatika

Cytostatika brukar delas in i 3 huvudgrupper: låg-, mellan- och högemetogena läkemedel, där emetogen betyder hur starka de är och vilken grad av kräkningar och illamående de framkallar när de verkar i kroppen. 

Hur behandlar man med cytostatika?

Behandlingsformen kan variera beroende på vilken cancer respektive vilket/vilka läkemedel det handlar om. Det vanligaste är intravenös behandling, direkt in i blodbanan, via spruta eller dropp. Behandling kan även ske i tablettform. All kemoterapi landar slutligen i blodet, som transporterar läkemedlet direkt till cellerna.

Cytostatika ges ofta i kurer eller omgångar – man ger behandlingen under en viss tid, gör ett uppehåll och upprepar sedan behandlingen igen. En kur kan ges på 15 minuter medan andra kan ta flera dagar i anspråk. Hur många kurer man behöver gå igenom beror på cancerform, vilket/vilka läkemedel som används samt hur man mår av cytostatikan.

Vad händer i kroppen?

Cytostatika påverkar hela kroppen eftersom läkemedlet/läkemedlen når cellerna via blodet. Behandlingen påverkar först och mest de celler som delar och förnyar sig snabbt och okontrollerat – cancercellerna. Cytostatikan dödar eller förhindrar att de delar på sig.  

Dagens cytostatika kan emellertid inte fullt ut skilja mellan cancerceller och andra snabbväxande celler. Det betyder att intensiv behandling t ex. kan påverka den normala återväxten av blodkroppar eller medföra illamående och kräkningar med mera. Läs mer om under Illamående.  

Som tur är har de normala cellerna ofta en bättre återhämtningsförmåga än cancercellerna. Vilket betyder att biverkningarna går tillbaka mellan kurerna.

 Senast uppdaterad: 2016-07-09

Vad är egentligen cancer?

Cancer är ett samlingsnamn för över 200 olika sjukdomar. Det enda de har gemensamt är att celler någonstans i kroppen börjar dela sig och förnyas snabbare än normalt...

Läs mer

Vem blir illamående?

Här kan du läsa om faktorer som påverkar risken att må illa.

Läs mer

Läs mer om cytostatikabehandling

Cancerfonden
Telefon: 020–59 59 59.
www.cancerfonden.se

Sjukvårdsrådgivningen
Sveriges enda public servicetjänst för hälso- och sjukvårdsinformation på nätet. Sajten ägs av alla landsting och regioner och drivs utan kommersiella intressen.
www.sjukvardsradgivningen.se